Öppenhet - Demokrati - Närhet

Junilistan

Junilistan säger ja till svenskt EU-medlemskap, men nej till att flytta mer politiskt makt från Sverige till Bryssel. Vi är inte höger eller vänster. Vi samlar alla de medborgare som är positiva till internationellt samarbete, men som säger nej till den centralstyrda EU-stat som nu växer fram.

Demokrati byggs underifrån genom medborgarnas aktiva deltagande. Vi vill att medborgarnas inflytande ska öka. Ett sätt är att hålla fler folkomröstningar. Det är en självklarhet att svenska folket ska besluta om Sverige ska anta EU-grundlagen eller inte.

Länkar och andra tips

    Länkar

 

 

Varför Junilistan

Tre goda grunder till varför du skall stötta den Eu-kritiska syn som Junilistan står för;

 

 • Ett moderare EU som inte bygger en centraliserad superstat utan som bygger på dina och mina önskemål om samarbete med andra länder i viktiga frågor som t.ex. miljö.

 

 • Ett öppnare EU som gör det möjligt för oss medborgare att förstå, handla och verka över gränserna som Svenskar, Danskar eller Spanjorer ...

 

 • Ett parti som inte bygger på förlegade traditionella ideologiska synsätt utan som är öppna för nya sakfrågor och som vill se den nya tiden an med närhet till beslut och demokrati inom räckhåll för alla!

 

Bli sympatisör/Stöd Junilistan

Skicka ett SMS till 72500;

med texten;

 

"SEND JL" Sympatisörs reg. (kostar ~1kr)

 

"SEND JLGAVA100"

Skänk 100kr till Junilistan Skåne.

(kostar 100kr)

 

"" skall inte med.

 

Nummret du skickar till är alltså bara 72500.

.

      

 

Dan Hannan parlamentariker från England berättar om sin syn på EU och etablisimanget efter att han bl.a. fått spraken från sin grupp i parlamentet. Daniel Hannan hade nämligen fräckheten att ställa sig upp i parlamentet och kräva en folkomröstning gällande Lissabon fördraget då han som jurist ansåg att det faktiskt stred mot EUs egna regler och att det därför krävdes folkomrästning i frågan.

 

Han grupp kollegor blev så förbannade att de krävde att han skulle uteslutas ur gruppen och därför är Daniel Hannan nu mer fri än någonsin och kan påverka enligt sina egna värderingar och inte bara efter vad partigruppen säger. Utslängd men alltså inte längre under partipiskan.

 

Read More

 

 

 • Därför behövs Junilistan i EU

 

Nils Lundgren berättar varför Junilistan behövs i EU-parlamentet.

 

 

 • Institutionell konkurrens - kampen om de goda politiska lösningarna

 

Nils Lundgren berättar om institutionell konkurrens, som handlar om att länder strävar efter att finna de bästa politiska och ekonomiska lösningarna. Detta sker inte genom likriktning, utan genom a...

 

 

 

 • Kronan eller Euron

 

Junilistans EU-parlamentariker Nils Lundgren argumenterar för varför Sverige tjänar på att behålla kronan.

 

 

 

 

 • Hanne Dahl

 

Hanne Dahl från Junibevegelsen i Danmark ger sin syn på behovet för en folkomröstning i Danmark gällande Lissabon fördraget.

Hon beskriver följderna för medborgarna och vår påverkansmöjlighet efter att det gått igenom. Dessutom beskriver hon den märkliga situationen med att 2 av 3 danskar vill ha en folkomröstning men får ingen för att Folketingsledamöterna vill inte att det skall vara en. De vet nämligen att de inte kan övertyga danskarna att rösta Ja och de vill inte förlora makten och sötman av att få vara med i styret av den nya superstaten EU.

 

 Inslaget är hämtat från YouTube. Mer info på www.j.dk

 

 

 • CNN kommenterar The European Superstate

 

Se inslaget från CNN där man tar en titt på uppbyggnaden av den Europeiska Superstaten.

 

Lou Dobbs Tonight samt kommentarer. Från YouTube.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Junilistans valfilm 2009

 

 

 

 • Power grab ! Nu tar vi makten från folket - och de kan inte göra nått åt det ...

    

Med bland annat Jens-Peter Bonde för Junibevegelsen och Nigel Farges från UK IP. Strid mot parlamentets beslut att ta makten från folket och inte berätta det eller ge dem en chans att tycka till. 

Video från YouTube.

 

 

 • Någon gång undrat vad EU egentligen är?
Det är inte alls konstigt om du inte riktigt kan förklara vad Eu är eller egentligen står för. Detta trotts att Eu slänger ut miljoner Euros varje år på att försöka få dig till att bli en sann Eu medborgare.
Inte ens Barroso kan själv förklara vad EU är även om han i detta inslag verkligen försöker...
Frågan är om Margot Wallströms hjälp verkligen är en hjälp eller snarare kanske stjälper det hella ännu mer. Avgör själv... Hämtat från You Tube

 

 • Respektera Irlands Nej

 

Videon nedan visar den demonstration som flera parlamentariker på Eu parlamentet genomförde efter det att man sagt att Irlands röst inte skulle få stoppa Lissabon fördraget. Detta trotts att reglerna för nya fördrag kräver det.

Inlägget hämtat från YouTube.

 

 Johan Olson,

Junilistan Skåne

 

 

Copyright ® 2010, Johan Olson  
Skåne