Öppenhet - Demokrati - Närhet

Junilistan

Junilistan säger ja till svenskt EU-medlemskap, men nej till att flytta mer politiskt makt från Sverige till Bryssel. Vi är inte höger eller vänster. Vi samlar alla de medborgare som är positiva till internationellt samarbete, men som säger nej till den centralstyrda EU-stat som nu växer fram.

Demokrati byggs underifrån genom medborgarnas aktiva deltagande. Vi vill att medborgarnas inflytande ska öka. Ett sätt är att hålla fler folkomröstningar. Det är en självklarhet att svenska folket ska besluta om Sverige ska anta EU-grundlagen eller inte.

Länkar och andra tips

    Länkar

 

 

Varför Junilistan

Tre goda grunder till varför du skall stötta den Eu-kritiska syn som Junilistan står för;

 

  • Ett moderare EU som inte bygger en centraliserad superstat utan som bygger på dina och mina önskemål om samarbete med andra länder i viktiga frågor som t.ex. miljö.

 

  • Ett öppnare EU som gör det möjligt för oss medborgare att förstå, handla och verka över gränserna som Svenskar, Danskar eller Spanjorer ...

 

  • Ett parti som inte bygger på förlegade traditionella ideologiska synsätt utan som är öppna för nya sakfrågor och som vill se den nya tiden an med närhet till beslut och demokrati inom räckhåll för alla!

 

 

 

 

 

      

EU flaggan och nationalsången - ersätter den svenska i t.ex. sportsammanhang. Hejar du på EU hellre än Sverige?

 

 

Lissabonfördraget är EUs nya grundlag som står över ländernas egna grundlagar inkl. Sveriges.

 

 

 

 

Krav på Euro i Lissabon fördraget för alla länder i EU.

 

 

 

Som Eu vill att du skall se EUs historia.

Propaganda varning!

 

 

Är EU en kopia av Gamla Sovjet unionen.

Författaren Vladimir Bukovsky gör en jämförelse!

  • EU - Vad är det egentligen?

 

  • Ett land? - Nej
  • En organisation typ FN? - Nej
  • En förening kanske? - Nej inte det heller...

 

Ingen kan egentligen svara på den frågan då det inte finns något som egentligen liknar eller fungerar som EU gör idag.

Men kritikerna säger att det påminner mycket om det gamla Sovjet systemet med Kommissionen som Högsta sovjet och parlamentet som generalförsamlingen.

Anhängarna sägar att det det är ett slags nytt imperie och poängterar att det är ett frivilligt sådant då det inte uppkommit genom krig och blodsutgytelse. (Barrosso i intervju se Video info).

 

Men det liknar allt mer en stat än ett samarbete i vilket fall som helst. EU har tidigare inte varit en s.k. Juridisk person vilket innebär att det inte varit en organisation ivanlig bemärkelse med rättshandlings möjlighet.

Dock blir det med Lissabon fördraget en juridisk person som därmed bygger fundamentet till att bli en egen förening, organisation och/eller superstat!

 

I videon här till vänster ser vi ett annat tydligt tecken på att åtminstone politikerna vill ha det till det senare. De har förvisso tagit bort kravet på att alla nationer skall verka under EU flaggan i t.ex. OS, Fotboll, Ishockey och alla andra sportevenemang för tillfället. Men tanken var att alla EU länder skulle tävla under samma flagga (EU flaggan) och med den Europeiska nationalsången och inte den nationella. Detta får en att se det i alla fall som en tydlig målsättning att EU topparna vill bygga ett nytt Europeiska förenta stater.

 

Det framgår dessutom av Lissabon fördraget att valutan skall vara Euro. Därmed är vårt Svenska nej tll Euron överspelat även om de flesta tror att man kommer att tillåta en viss övergångstid i syfte att lugna medborgarna..

 

Den millitära upprustningen är också tydlig genom införandet av en ny militärbyrå med befogenheter över landsgränserna. Tyvärr också ett tydligt tecken på uppbyggnaden av en superstat på bekostnad av de små medlemsländerna.

 

Det började med en Kol och stål union som skulle förhindra krig i Europa. Nu ser det ut att sluta med att EU istället utropar sig till den nya världspolisen.

 

Historien säger oss att de flesta unioner som bygger på så många kulturer, folk och traditioner faller samman så snart de "satta" sig och i samband med att man slutar att utvidga sin union. Detta är kanske en av förklaringarna till att begreppet Europa unionen får ett allt vidare spectra.

 

Denna inledning är bara en start av denna sidas funktion som källa för kunskap. Tanken är att på ett tvärpolitiskt sätt och i sak försöka skapa en så öppen och ifrågasättande bild av EU utan att vara partisk på något håll.

 

Du är välkommen att bidra med dina synpunkter via mail eller telefon.

 

 Johan Olson

Junilistan Skåne

 

 

Read More

 

 

 

 

 

 

 

Bilden från Nej till EUs hemsida.

Ritad av Lars-Erik Iehán Håkansson.

 

 

 

 

 

Under uppbyggnad
Inom kort kommer här läggas upp en del föreläsningar och seminarier om hur EU fungerar och eller hur det är tänkt att fungera.
Under tiden finns det mängder av material att hämta på Europa informationen hos Riksdagen men en viss varning för propaganda är på sin plats.
Men om du vill ha en trevlig barnbok som talar om för ditt barn hur bra EU är som räddar världen från alla hemskheter eller en serietidning om hur EU (i form av en tjej och en kille i tonåren) löser världens miljöproblem får du vända dig direkt till EU kommissione och parlamentets informations byråer.
Men det är klart du kan ju alltid ta kontakt med Margot Wallström hon uppskattar ju alla form av interaktion med EU medborgarna.. eller? Ord och handling är kanske inte alltid samma men du kan ju alltid prova och berätta för oss sen!
Johan Olson, Junilistan Skåne
Copyright ® 2010, Johan Olson  
Skåne