Femtio år av stora och tunga beslut är vad man tror eller har hoppats verkligen skett i EU. Men personligen anser jag att det allt mer börjar likna cirkus och regelrätt trams. De riktigt stora och viktiga besluten som miljöfrågor och en gemensam inre marknad får stå till sidan för ”lättare” beslut i vilka man kan enas.
De svåra frågorna är inget som går att arbeta på för där är man oeniga och det finns risk att stöta sig med kollegor i andra länder.
I stället tar man sig an så viktiga och engagerande frågor som gemensam lagstiftning för hur cirkustält och cirkusutrustning skall se ut och användas.

Det är vad jag kallar riktiga beslut... vad skulle vi göra utan att veta att ett cirkustält såg likadant ut i Spanien som i Sverige? Tänk om vi inte hittar ut från nästa föreställning!?
Puhh, tack EU-kommissionären för att du väckte denna väldigt viktiga fråga och lät parlamentet lägga ner någon veckas arbete på att lyckligtvis förkasta den.
Ett stort tack även till de som väckte frågan om att skilsmässolagstiftningen skulle göras enhetlig i EU.
Det gör att vi känner oss trygga i förvissningen om att vi aldrig kommer att kunna sluta förvåna oss över hur överstatlighet kan hjälpa varje enskild medborgare i Europa.

I och med att man nu röstar igenom detta förslag så kan man pröva skilsmässan efter vilket lands skilsmässolagar som helst! Det är viktigt, eller? I alla fall så viktigt att det tagit våra folkvalda ­åtskilliga veckor att bereda och besluta om...
Det känns bra att EU skapar så mycket spännande möjligheter till tvister att man borde fundera på att bli advokat!?
Nej, EU, kom tillbaka till grundtanken och släpp det överstatliga tramset och bygg ett samarbete på de områden som är viktiga och angelägna för oss medborgare.