Öppenhet - Demokrati - Närhet

Junilistan

Junilistan säger ja till svenskt EU-medlemskap, men nej till att flytta mer politiskt makt från Sverige till Bryssel. Vi är inte höger eller vänster. Vi samlar alla de medborgare som är positiva till internationellt samarbete, men som säger nej till den centralstyrda EU-stat som nu växer fram.

Demokrati byggs underifrån genom medborgarnas aktiva deltagande. Vi vill att medborgarnas inflytande ska öka. Ett sätt är att hålla fler folkomröstningar. Det är en självklarhet att svenska folket ska besluta om Sverige ska anta EU-grundlagen eller inte.

Länkar och andra tips

    Länkar

 

 

Varför Junilistan

Tre goda grunder till varför du skall stötta den Eu-kritiska syn som Junilistan står för;

 

 • Ett moderare EU som inte bygger en centraliserad superstat utan som bygger på dina och mina önskemål om samarbete med andra länder i viktiga frågor som t.ex. miljö.

 

 • Ett öppnare EU som gör det möjligt för oss medborgare att förstå, handla och verka över gränserna som Svenskar, Danskar eller Spanjorer ...

 

 • Ett parti som inte bygger på förlegade traditionella ideologiska synsätt utan som är öppna för nya sakfrågor och som vill se den nya tiden an med närhet till beslut och demokrati inom räckhåll för alla!

 

Bli sympatisör/Stöd Junilistan

Skicka ett SMS till 72500;

med texten;

 

"SEND JL" Sympatisörs reg. (kostar ~1kr)

 

"SEND JLGAVA100"

Skänk 100kr till Junilistan Skåne.

(kostar 100kr)

 

"" skall inte med.

 

Numret du skickar till är alltså bara 72500.

 

(Ja man får vara med i Junilistan oavsett om man tillhör ett  annat parti.

Man behöver heller inte vara  Sosse, moderat  eller tillhöra något annat höger- eller vänsteralternativ.

 

Vi välkomna alla  som ser EU som ett växande problem  och vill ta det på allvar.

 

Så SMS:a du också in så att du kan få information och stödja vår kamp mot EU-staten!)

 

 

 

 

...

 

.

                

 

Denna sida är fortfarande i sin linda men förhoppningsvis skall den kunna bidra till en större öppenhet och demokrati inför kommande val.

Sidan drivs av Johan Olson, Junilistan Skåne och vi tar gärna emot dina synpunkter, idéer och inlägg. Skicka dem till oss eller ring så att vi tillsammans kan få en öppen dialog om Sveriges demokratiska ställning i Europa samt att vi tillsammans kan bygga förtroende och närhet till beslutsfattare, politiker och vår och vår nästa generations framtid.

Mycket material hämtar vi utifrån och ett speciellt tack vill jag rikta till Nej till EU rörelsen, Junibevegelsen samt mina kollegor på Junilistan över hela landet.

 

Read More

 

 

 • Bjärred - mötesplats Bjerehov

 

Sydsvenskan och Lokaltidningen har skrivit några artiklar med Johan Olson ang det lokala läget i Bjärred för företag och föreningar. Mer om detta finner du på

www.bjerred.nu.

Johan Olson

 

 • Kallelse till årsmöte

 

Årsmöte 28/4 kl. 19.30.

Anmälan görs till Johan Olson 

senast den 20/4.

Årsmötet kommer att hållas i Bjärred/Lund beroende på antal.

 

 • Ny reklamfilm för Junilistan

 

Gå gärna in och se fler inslag från Junilistan på JunilistanTV, Youtube.

www.youtube.com/junilistanTV

 

 • Konst och Kultur i händerna på EU
   

"Vill vi verkligen att EU ska detaljstyra hur vi i Sverige organiserar och genomför konst- och kulturutbildning? Frågan är viktig, men vi i Junilistan anser att kulturfrågor skall ligga under medlemsstaternas eget ansvar. EU ska inte avgöra vad som är kultur eller inte", skriver Roland Thord i Kristianstadsbladet.

 

Nu är det mindre än två månader till EU-valet den 7 juni. Här på Österlen pågår med start den 10 april Östra Skånes Konstnärsgilles Konstrunda fram till och med den 19 april. Många gästar Österlen varför jag ser det som ett utmärkt tillfälle att väcka debatt om konst och kultur i ett EU-perspektiv såväl bland Kristianstadsbladets ordinarie läsare som hos er som nu gästar oss.

 

I mars röstade EU-parlamentet ja till en rapport om konststudier inom EU. Vill vi verkligen att EU ska detaljstyra hur vi i Sverige organiserar och genomför konst- och kulturutbildning? Frågan är viktig, men vi i Junilistan anser att kulturfrågor skall ligga under medlemsstaternas eget ansvar. Flera svenska EU-parlamentariker från (FP), (KD) och (M) röstade ja. Tvärpolitiska Junilistan röstade klart och tydligt nej till EU-parlamentets rapport. Konst och kulturpolitik ska vara nationell. EU ska inte avgöra vad som är kultur eller inte. Läs fortsättningen här.

 

Roland Thord

Kandidat till Eu parlamentet

 

 • Stort eller smått
   

99 procent av Sveriges företag är under 50 personer och ger arbete åt närmare två miljoner människor varje dag. Storföretagen står för knappt en tredjedel så många och ändå satsar Sverige och EU pengarna på dem. Läge för förändring, låt småföretagen växa nu!

JohanOlson 

Kandidat till Eu parlamentet

www.johanolson.eu

 

 • Koll på skattebetalarnas pengar i EU

 

Nils Lundgren berättar om arbetet i Eu-parlamentets budgetkontroll-utskott.

 

 

 • Miljöarbetet måste fortsatt prioriteras

 

Sverige och Europa går nu snabbt in i en djup lågkonjunktur som hotar den politiska stabiliteten i olika delar av världen. Risken att miljöfrågorna därmed hamnar i bakgrunden är stor. Politiker har svårt att hålla flera frågor aktuella samtidigt och den så kallade medielogiken förstärker tendensen.

Men vi får inte låta miljön och klimatet hamna i skymundan på grund av lågkonjunkturen. Det är lika viktigt idag som för ett halvår sedan att arbeta med små och stora miljölösningar som konsekvent minskar energiåtgången och förbättrar miljön även i vår vardag.

Ett samordnat pant- och retursystem för metallburkar i EU är en sådan lösning. Det är på sikt billigt, det kräver politiska beslut på EU-nivå och resultaten är överblickbara.

Det räcker att titta på vårt svenska pant- och retursystem som fungerar förträffligt med mycket hög återvinning. Aluminiumburkar kan återvinnas hur många gånger som helst utan att materialets kvalitet blir lidande och vid återvinning krävs bara 5 procent av den energi som går åt vid nytillverkning.

I en del EU-länder saknas effektiva pant- och retursystem helt och hållet. Detta är ett växande problem även för Sverige, inte minst i våra gränsregioner i närheten av Norge och Danmark, eftersom en ökad privatimport, såväl laglig som olaglig, för med sig ett inflöde av burkar som inte kan pantas i svenska pantautomater.

Det bidrar dessvärre till att uppemot 200 miljoner utländska metallburkar hamnar i hushållssoporna varje år enligt beräkningar från Jordbruksverket.

Junilistan välkomnar ett EU-samarbete som tar sig an gränsöverskridande miljöproblem inom Europa och förbättrar den fria inre marknaden.

Ett system samordnat på EU-nivå för att ta hand om urdruckna öl- och läskburkar skulle vara ett steg i rätt riktning. Det är sådant EU ska göra i stället för att försöka bestämma om medlemsländernas kollektivavtal, arbetstider, skatter, sjukvård och jaktregler.


Roland Thord (junilistan), Simrishamn

 


 

 • Euron beskrivs som en framgångsvaluta

 

Euron har nu funnits som gemensam valuta i EU i tio år, något som kommer att firas med dunder och brak då EU-parlamentet sammanträder nästa vecka. Ett så kallat "högtidligt möte" kommer att äga rum i EU-parlamentet i Strasbourg, där ett antal prominenta gäster medverkar (bland annat Jacques Delors, före detta ordförande för Europeiska kommissionen, Jean-Claude Juncker, Eurogruppens ordförande och Jean-Claude Trichet, Europeiska centralbankens ordförande). EU-parlamentarikerna kommer dessutom att debattera euron i plenum. Någon debatt i verklig mening är det knappast tal om, utan det kommer huvudsakligen att handla om en välregisserad hyllning till euron. Få EU-parlamentariker vill se det som är ganska tydligt för åtskilliga svenskar och övriga européer, nämligen att euron inte är den framgångsvaluta som den ofta beskrivs som.

Ur Sören Wibes

Sympatisörsbrev 1/09

 

 

 • Respektera Irlands nej, säger EU-kommissionär

 

Irlands EU-kommissionär Charlie McCreevy har i veckan manat till respekt för den irländska omröstningen gällande Lissabonfördraget, vilken ledde till att 53 procent sade nej till det.  Hans uttalande går emot det väntade förslaget av Irlands premiärminister Brian Cowen att anordna en ny folkomröstning, där vissa frågor skulle klarläggas som landets rätt att själv bestämma sin skatte- och familjerättspolitik och dess orubbliga neutralitetsprincip.

Dessutom vill McCreevy ändra fördraget så att varje land har var sin medlem i EU-kommissionen. Tidigare hade han kritiserat fördraget för att vara alltför invecklat.  Ledaren för socialistblocket i EU-parlamentet Martin Schulz bad kommissionens ordförande Barroso att ta McCreevy i örat med förklaringen att McCreevy visar ”en arrogans som vi inte kan acceptera”.

 

Hämtat ur Folkes EU brev

 

 

 • Bok & Biblioteksmässan i Göteborg

 

Junilistan ställde ut och presenterade Nils Lundgrens och Jan Å Johanssons senaste böcker; "Makteliten mot folket" och "Svarta får i EU parlamentet"

 

Nils Lundgren signerar sin senaste bok

 

Intresset var mycket stort och flera hade många synpunkter på hur EU sköts och hur viktigt det är att någon säger ifrån.

 

Flera deltog både kring montern men också på seminariet som hölls på mässan med Jan Å Johansson och proffessorn i Statsvetenskap Marie Demker.

 

Helen Goudin deltog på mässan både i Junilistans monter och som inbjuden talare på EU - kommissionens monter.

 

Johan Olson

På plats för att svara på frågor om EU

 

 

 • Hejat på Sverige för sista gången?

 

Nu kan vi summera resultatet av Sveriges förmodligen sista OS. Om politikerna får som de vill så är vi nästa gång en del av det stora EU-laget. När riksdagen i höst röstar igenom EU:s grundlag, Lissabonfördraget så blir vi en del av Europas Förenta Stater. I London OS 2012 kan vi vifta med våra EU-flaggor och jubla över att italienska brottare hjälps till guld av snälla domare. Vi kommer att med stolthet lyssna till EU-hymnen när den spelas för dopade grekiska friidrottare.

 

Att vifta med den svenska flaggan kommer att vara som att åka till Peking och heja på Linus Thörnblad med den skånska flaggan.

 

Måste det bli så? Nej, det finns fortfarande en liten strimma hopp kvar. Vi måste gemensamt påverka våra riksdagspolitiker att inte skriva under Lissabonfördraget, så att det inte kan antas i sin nuvarande form. Vi kan också rösta på EU-kritiker som Junilistan i nästa års EU-parlamentsval. Det kommer att stärka de enskilda ländernas inflytande över nya fördrag.

Det är alltså upp till dig och mig att agera om vi vill fortsätta att vifta med den svenska flaggan nästa gång det är OS eller VM. Gör det innan det är för sent.

 

Johan Olson och Birgitta Sandblom, Ombud Junilistan

 

 

 • Har du sett eller läst Lissabon fördraget?

 

Nej det är inte så märkligt då det i princip är omöjligt att få fram en läsbar kopia av den "rätta" texten. Men Jens-Peter Bonde har på uppdrag av bl.a. EU democrats och Ind/dem gruppen skapat en du kan ladda ner själv eller köpa från Junibevegelsen.

 

Du finner länken till den ner-laddningsbara gratisversionen här;

 

 

Visste du att EUs byråkrater fick i uppgift att göra Lissabon fördraget mindre för att det inte skulle uppfattas som tungt vid en första anblick. Det löste de genom att dra ner storleken på texten till 8 punkter och att använda mindre marginaler och enkla radavstånd. Det var för visso kreativt men visar också på hur svårt det är att få något vettigt gjort i en kolloss som EU.

 

Johan Olson

Junilistan Skåne

 

Läs mer

 

 

  • Ind/Dem: Irland skall rösta igen!

 

På Ind/dem hemsidan skriver Hanne Dahl från Junibevegelsen att det framgår av AFP (en fransk nyhets-förmedling) att Frankrikes President sagt att Irland skall tvingas rösta igen om Lissabon fördraget.

 

 •  

  Skulle inte tro att han själv skulle uppskatta att hans eget folk blev omyndigförklarade när det gällde hans eget val. Eller?

   

  Mer om Irland och deras kamp finner du på Libertas hemsidan och följ länk nedan till Hanne Dahls inlägg på Ind/dem hemsidan.

   

  Läs mer

 

 

 

 

 • Videnskap eller EU-lidenskap

 

Den spændende udfordring er: Hvad kan vi opnå af demokratiske fremskridt i EU efter det irske nej til Lissabon-forfatningen

 

Jens-Peter Bonde,

formand for EU-Demokraterne, tidl. MEP for JuniBevægelsen

 

Läs mer

 

 

 • Var tog demokratin vägen? 

 

Snart val till riskdagen. Valet står mellan pest eller kolera. Sverige är nu en två partistat med ett höger- och vänsterblock. Demokratin är svårt sargad. Det är omöjligt för mindre partier att göra sig hörda och än mer att ta sig in i riksdagen med 4% (~250000 röster) spärren.

 

Småpartierna har inte insett att de behövs som en samlad kraft i svensk politik. Inte som enskilda entusiaster som envist tror sig kunna få ihop dessa 4% av egen kraft.

 

Nej, utan som en oberoende grupp i riksdagen som inte baseras på dagens partier utan på friska idéer. De som har intressen för folkets väl och inte plånboken eller partipiskan.

 

Detta låter sig inte göras på traditionellt vis därför efterlyser jag samarbete!

 

Gå samman på en gemensam valsedel alla Ni små partier, intresseorganisation och föreningar som har ambitionen att förändra och förbättra Sverige.

 

Bygg valsedeln på överenskommelse om att den som får flest kryss blir invald i därpå fallande skala. Det är fullt möjligt att göra ett sådant avtal. Det ger en total demokrati och ökar möjligheten till personval. Gör plats för alla som uppfyller de mest gemensamma grundpolitiska kraven som demokrati, medmänsklighet mm

 

Då kan jag rösta på den jag anser mest lämpad att representera mig i riksdagen. Det må vara Gudrun Schyman - FI, Nils Lundgren - Junilistan, Rickard Falkvinge – Piratpartiet, Leif Ekström – SPI eller varför inte någon från villaägarna eller hyresgästföreningen.

 

Det viktiga är att min röst på detta sätt inte blir bortslängd! Jag kan vara trygg med att listan av oberoende demokrater kommer att nå 4% och därmed minst 14 platser.

 

Jag uppmanar till samling i en ny tredje grupp i riksdagen, den oberoende!  

JohanOlson 

Junilistanskane.se

www.johanolson.eu

 

 • Bojkotta EU. Eller rösta på en EU-kritiker. Du väljer.

 

De stora politiska partierna försöker framställa valet till EU-parlamentet den 7 juni som ett val mellan ett rött eller blått EU. Det är falskt. Under 2008 avgjordes totalt 535 ärenden i EU-parlamentet. Bara i två procent av dessa omröstningar stod det konservativa blocket klart mot det socialdemokratiska. Inget av dessa tio hade någon större principiell betydelse. Nio av de tio var rena åsiktsyttranden, utan betydelse för lagstiftningen. I ytterligare åtta fall var läget lite oklart. Men även om dessa räknas med blir enigheten förkrossande. I 97 procent av alla slutomröstningar är konser-vativa, kristdemokratiska, liberala och socialdemokratiska ledamöter i stort sett överens.
I EU-parlamentet är kraven på större makt åt EU i allmänhet och åt EU-parlamentet i synnerhet, en över-ideologi som oftast är starkare än motsättningarna mellan de stora politiska grupperna.
I debatten hävdas det att valet till EU-parlamentet är viktigare än ett riksdagsval eftersom flertalet av de beslut riksdagen fattar redan är beslutade i Bryssel. Det är skevt. EU-parlamentet har i takt med att EU utvecklats i riktning mot en centraliserad överstat, fått större inflytande. Men fortfarande är EU-parlamentet inte vad man normalt menar med ett parlament, eftersom det saknar förslagsrätt och beskatt-ningsrätt och enbart har en begränsad möjlighet att påverka lagstiftningen. Parlamentet har vetorätt i allt fler frågor, men det är fortfarande ministerrådet (medlemsstaterna) som fattar alla formella beslut.
EU-parlamentet är i allt väsentligt enbart en demokratisk fasad för det odemokratiska EU-systemet.
I parlamentsvalet finns det två sätt att visa sitt EU-motstånd. Bojkotta EU. Eller rösta på en EU-kritiker. Du väljer.

 

Gösta torstensson,

Nej till EU föreningen

Läs hela inlägget på deras hemsida

 

 • Satsa på småföretagen 

 

Småföretagen riskerar att behöva avskeda eller så tvingas de i konkurs på grund av regeringen och EU-politikernas svaga insatser. Politikerna vågar helt enkelt inte stå upp för småföretagen när det är tuffare tider. Enligt en undersökning från SKOP/Företagarna så har småföretagen det svårt. Inte av kärvare tider utan för att bankerna drar åt svångremmen i krisens tecken och att politikerna fokuserar på storföretagen.
 
Förr var småföretagen framtiden, nu verkar det bortblåst. Det är storföretagen som gäller fast att de aldrig kan matcha det antalet arbetstillfällen som kan skapas av småföretagen. Frågan är om storföretagen kommer att återta alla varslade och nyanställa så väldigt många fler för de stöd de nu får?
Vakna, se potentialen hos småföretagen som är närmare en miljon, här finns möjligheterna, lösningen och framtiden.
 
Som EU-parlamentskandidat för Junilistan vill jag arbeta med dessa frågor för en bättre fungerande inre marknad med fokus på småföretag, arbete och välfärd.
 
Kreditgarantier ger bankerna garantier via EU vilket inte kostar vare sig EU, bankerna eller den enskilde något så länge det sker på kommersiella villkor. EU:s strukturfonder omvandlas till att inte ge stöd åt storföretag/institutioner utan småföretag. Företag som arbetar praktiskt med miljöförbättrande idéer ges tillgång till riskvilligt kapital för att kunna skapa framskjutna positioner på världsmarknaden.
 
Vi behöver finna nästa Ericsson, småföretagen måste få chansen att växa.

Johan Olson 

Kandidat till Eu parlamentet

www.johanolson.eu

 

 • Bedrägeri och slöseri stort problem i EU

 

Minska EU:s budget och öka kontrollen, tycker Junilistans ledare Sören Wibe i Göteborgs-Posten.  ”En stor del av EU:s årliga budget (cirka 1 300 miljarder kronor) används ineffektivt och slösaktigt”, fastslår han.

Europeiska revisionsrätten kunde till exempel i slutet av förra året konstatera att 11 procent av de 42 miljarder euro som 2007 godkändes inom ramen för EU:s ”sammanhållningspolitik” aldrig borde ha betalats ut. I svenska kronor motsvarar det 50 miljarder, ”mer än vad till exempel vårt försvar kostar”, påpekar Wibe.

Han nämner också kommittéer och projekt som inte på långa vägar ger rimlig avkastning på de medel som används. Regionkommittén och Ekonomiska och sociala kommittén kostar tillsammans två till tre miljarder kronor, men deras effekt är ”synnerligen dunkel”. 

Ett annat exempel är Strukturfonderna, som nu omfattar nästan lika mycket som hela jordbrukspolitiken och innebär stöd till tiotusentals projekt runtom i unionen.  Sverige fick 3,4 miljarder kronor de senaste två åren som fördelas på 600 projekt. För att få dessa medel var kommuner och landsting tvungna att lämna en medfinansiering på drygt 4 miljarder kronor. 

Det är strukturfondsmedel som går till sådana mystiska projekt som en skidbacke på Bornholm och Swimming the Language, ett projekt där man förväntas förbättra sina språkkunskaper genom simning!

Sören Wibe skulle vilja avskaffa hela EU:s jordbruks-, fiske- och strukturpolitik. Då skulle varje svensk familj spara 10 000 kronor om året, beräknar Wibe.

 

 

 • EU-regler för att begripa EU-regler

 

Nu har EU skapat så många regler att man måste skapa regler för hur reglerna ska följas. EU:s rättsliga regelverk består nämligen av 300 000 rättsliga dokument. En ny avhandling i företagsekonomi vid Stockholms universitet visar dock, att EU:s regleringar är mycket mer omfattande än så.

Reglerna är många, skiftande och rör ofta principfrågor snarare än konkret praktik, vilket försvårar regelföljandet. Det är ett särskilt stort problem för medlemsländerna i Öst- och Centraleuropa, då många av EU:s regler rör områden som tidigare varit oreglerade i dessa länder.

Deras statsförvaltningar är svaga, outvecklade och ofta underbemannade, vilket det kapsejsade jordbruksstödet till Bulgarien visar. För att underlätta förståelsen av EU:s regler har EU skapat stödinstrumentet Twinning, så att de nytillkomna länderna kan följa EU:s regler som det är tänkt.

Avhandlingen som är skriven av Jenny Svensson försvaras den 5 juni på Södertörns högskola.

 

Folke Schimanski, EU kandidat

Utdrag ur Folkes EU brev

folkesbrev.junilistanskane.se

 

 • Junilistenamn kräver folkomröstning om EU:s gemensamma försvar

 

”Att överge vår 200-åriga neutralitet är en så stor fråga att vi kräver garantier att detta beslut föregås av en folkomröstning”, säger Nils Lundgren och Sören Wibe i ett gemensamt uttalande.

”Istället för att ha två, tre eller fyra omröstningar om euron bör svenska folket ha möjlighet att ta ställning till om vi ska delta i EU:s gemensamma försvar”,

 

sade Sören Wibe

i ett tal i Stockholm nyligen.

 

 

 • Träff med Tjeckiens president 


 

Junilistans företrädare i EU-parlamentet Hélène Goudin och Nils Lundgren träffade i onsdags Tjeckiens president Klaus för ett nästan timlångt samtal. ”Václav Klaus är den ende stats- eller regeringschef i Europa som på allvar respekterar folkets EU-kritik”, kommenterar Lundgren mötet.  På Goudins fråga hur Klaus ser på euron konstaterade presidenten, att det var ett misstag att introducera euron, och att den nuvarande krisen talar mot att Tjeckien inför euron som valuta.

 

Skriver Folke Schimanski i sitt EU-brev

 

 

 • Kronan vs Euron


EU parlamentariken och f.d. ordföranden i Junilistan Nils Lundgren ger sin syn på detta i Junilistan TV. Se inslaget nedan;

 

 

Johan Olson

 

 

 • Miljörörelsen tar avstånd från EU:s uttunnade klimatpolitik!


Trots klimathoten minskar EU sina klimatambitioner kraftigt. Miljörörelsen rasar. Argumenten att vi behöver EU för miljön visar sig ihåligt när industrins lobbygrupper ständigt vinner EU:s öra.  Greenpeace |
Svenska naturskyddsföreningen | Miljöförbundet Jordens Vänner

 

Från Nej till EUs hemsida

 

 

 • Nya EU-Regler ger polisen rätt att hacka

 

Begreppet Stasi-EU har fått en ny aspekt. Ett beslut i EU:s ministerråd ger nämligen poliser rätt att snoka i privatpersoners datorer utan domstolsbeslut. I hela EU kan de få tillgång till att övervaka allt som rör sig i en misstänkt persons dator, skriver den brittiska tidningen Sunday Times.  Det räcker att vederbörande kan ha begått ett brott som ger mer än tre års fängelse.

En pionjärstat är Storbritannien som redan 1994 infört liknande regler men tillämpat dem ytterst restriktivt och medlen var mera traditionella, man bröt sig in i den misstänktes hem.  Hackningen har därför det diskreta namnet ”remote searching”. All mejl, alla rörelser på webben och alla chattmeddelanden kan granskas. Politiker från oppositionen och medborgarrättsorganisationer är uppbragda. Nu ska Storbritannien samarbeta med övriga EU-stater för att utarbeta detaljerna kring planen.

 

Hämtat ur Folkes EU brev

 

 

 • Junilistan som grupp på Facebook

 

Nu finns Junilistan som grupp på Face-book för alla sympatisörer.

 

 

 

 • Folkes brev om EU

 

Nu kan du läsa Folkes Eu brev på Junilistanskane direkt på Folkesbrev sida;  folkesbrev.junilistanskane.se

Nyttig och informativ information om EU i alla olika former. Lärorikt, ibland förfärande och ibland bara underhållande. Gå in och läs! Nyligen utgivet Brev #6 (även äldre finns på sidan för att du skall kunna gå tillbaka).

 

 

 

 • Dansk folkomröstning skjuts upp

 

Danskarna skulle enligt regeringens planer under hösten ha gått till folkomröstning om de så kallade danska EU-undantagen. Men nu har regeringen Fogh Rasmussen avblåst planerna.

 

 Gösta Torstensson,

Nej till EU föreningen

Läs  mer

 

 

 • Respektera Irlands Nej

 

Videon nedan visar den demonstration som flera parlamentariker på Eu parlamentet genomförde efter det att man sagt att Irlands röst inte skulle få stoppa Lissabon fördraget. Detta trotts att reglerna för nya fördrag kräver det.

Inlägget hämtat från YouTube.

 

 Johan Olson,

Junilistan Skåne

 

 

 • EU skall inte stänga av medborgare från Internet

 

Junilistan röstade ja till ett förslag som vänder sig mot att medborgare skall kunna stängas av från tillträde till Internet. Förslaget fick också stöd av EU-parlamentet i dess helhet. Frågan har aktualiserats sedan Frankrike har föreslagit att fildelare i hela EU skall stängas av från Internet.
 

 

– Att stänga av fildelare från Internet

är inte en proportionerlig åtgärd och en orimlig form av bestraffning. Tanken att EU framöver kan tvinga Sverige att stänga av medborgare från Internet är absurd, kommenterar Nils Lundgren.

– I grunden är fildelning en fråga för medlemsstaterna att lagstifta om. Frågan skall ligga utanför EU:s kompetens, avslutar Hélène Goudin.

Det var i samband med EU-parlamentets omröstning om det så kallade Bonobetänkandet som frågan om huruvida fildelare skall kunna avstängas från Internet behandlades. Betänkandet som EU-parlamentet röstade om är inte juridiskt bindande, men har betydelse som referens inför framtida EU-beslut i frågan.

 

Nils Lundgren och Hélèn Goudin

EU-parlamentariker, Junilistan

Copyright ® 2010, Johan Olson  
Skåne